TimeWaver – analýza príčin a kvantová harmonizácia

Základom zdravého, šťastného a naplneného života je chápanie súvislostí medzi našimi najvnútornejšími nastaveniami a ich následkami, ktoré sa somatizujú v našich životoch.

TimeWaver PRO je kvantový prístroj, vyvinutý nemeckým fyzikom Marcusom Schmieke. Stavia na základoch kvantovej fyziky a teórie informačného poľa a ponúka sofistikovanú platformu pre osobnú transformáciu, sebarozvoj a tým pre holistické liečenie. TimeWaver PRO má schopnosť analyzovať a následne harmonizovať na diaľku, čo nám umožňuje spojiť sa s klientmi kdekoľvek na svete a poskytovať cielené intervencie bez fyzickej blízkosti. Funguje na princípe, že každý živý organizmus vysiela elektromagnetické vlny, ktoré obsahujú zásadné informácie o jeho stave a vitalite. 

Využitím týchto jemných energetických polí môže TimeWaver PRO analyzovať, hodnotiť a optimalizovať informačnú matricu tela, čím umožňuje hlboké liečenie a obnovu na viacerých úrovniach – od materiálnej, cez energetickú, emocionálnu, psychickú, spirituálnu až po karmickú.

spájame špičkovú vedu s duchovnými zákonitosťami fungovania života

Vďaka pokročilým diagnostickým schopnostiam TimeWaver PRO vykoná komplexnú analýzu - dôkladné hodnotenie energetického poľa tela a poskytne pohľad na fyzickú, emocionálnu a energetickú nerovnováhu.

Výnimočnou schopnosťou TimeWaveru je rozpoznanie neviditeľných vplyvov, ktoré na nás pôsobia vo všetkých životných oblastiach a ich následné vyrovnanie. Je veľmi dôležité, aby človek pochopil, čo sa v ňom deje, a to na všetkých úrovniach, od materiálnej, úrovne prostredia, cez energetickú, psychickú, emocionálnu, rodové témy, spirituálnu a karmickú. 

S technológiou TimeWaver môžeme človeka a jeho témy načítať v ich celistvosti a vo svetle pozitívneho zámeru, ktorý si klient sám zadefinuje. V našich životoch často vieme, čo nechceme. Ale ako tvorcovia našich životov potrebujeme vedieť a zameriavať sa najmä na to, čo chceme. Tam smerovať našu pozornosť, pozornosť je nasledovaná energiou a tá potom prináša plody. Žiadna energia sa nikdy nestratí.

TimeWaver analyzuje súvislosti nerovnovážnych stavov a porúch v informačnom poli, s cieľom vyrovnať ich priamo v ňom. Harmonizácia informačného poľa je založená na teórii fyzikálno-duchovného poľa, z ktorého sú riadené všetky materiálne, energetická aj psychické procesy. Jednoducho povedané, detekuje odchýlky v našich riadiacich programoch a harmonizuje ich späť do zdravého stredu pozitívnymi informáciami.

V našom prístupe spájame špičkovú vedu s duchovnými zákonitosťami fungovania života a ponúkame cestu k celistvosti a vitalite každému, kto chce prevziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk.

Ako to prebieha?

Základom je absolvovanie vstupného pohovoru (online), v trvaní 30 – 60 minút

Následne vypracujeme komplexnú analýzu príčin, vedúcich k disharmóniám v klientovom živote.

Analýzu s klientom rozoberieme na individuálnom stretnutí (online alebo osobne) v rozsahu 2 hodín. Rozbor vedie k hlbokému pochopeniu skutočných príčin klientových ťažkostí. Tým sa mu otvára cesta k ich vyriešeniu. Súčasťou stretnutia je nasmerovanie k vedomému uchopeniu vlastných životných tém spôsobom, ktorý človeku prinesie do života radosť, ľahkosť a naplnenie.

Ďalším krokom je kvantová harmonizácia informačného poľa klienta na diaľku, prístrojom TimeWaver PRO, v trvaní 2-ch mesiacov.

V prípade záujmu klienta posledný krok je kontrolné stretnutie (online alebo osobne) v trvaní 2 hodín.

hodnota služby a rezervácia termínu

  • Kompletný harmonizačný balík  ... 180 €
  ✔ vstupný pohovor ... 30 – 60 minút
  ✔ vypracovanie analýzy príčin  ... 3 - 4 hodiny
  ✔ rozbor analýzy formou individuálnej konzultácie ... 2 hodiny
  ✔ kvantová harmonizácia TimeWaverom ... 2 mesiace
  • Kontrolné stretnutie ... 40 €/hodina
  • Každá ďalšia individuálna hodina ... 40 €/hodina
Všetky služby je možné realizovať online cez platformu ZOOM alebo v prípade záujmu aj osobne v JASIENKE v Levoči.

Termín si prosím rezervujte telefonicky u Moniky Zajasenskej, všetky naše kontakty sa vám zobrazia kliknutím na tlačítko "Rezervovať termín".